“Een ander in het licht zetten, letterlijk en figuurlijk, dat is mijn doel! Als vanzelf inspireer ik door mijn vakkennis om te zetten in vorm, in beweging.

Ik heb een creatieve geest die van geen ophouden weet. Dit geluk wil ik delen!

De vraag ‘wat wil ik bereiken?’ is mijn uitgangspunt van waaruit de vorm een logisch voortvloeisel is van het doel wat we samen bepalen.

– Marianne Meijer

Marianne Meijer

Met haar 10 jaar lange ervaring in het samenwerken met m.k.b. bedrijven en (overheids) organisaties op (inter) nationaal niveau, en studies in diverse artistieke disciplines heeft Marianne een stevig pakket aan mogelijkheden voor je klaarliggen. 

Om de kwaliteit van het werken in een creatief visueel vakgebied te waarborgen is Marianne ook aangesloten bij de BNO (Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers)

Marianne is zowel creatief als technisch sterk en in staat om deze kwaliteiten in de juiste balans met elkaar te combineren. Haar werk kan worden omschreven als onderzoekend en multidisciplinair. 
Zeg gerust dat Marianne een vrije vogel is met een dienend kader, liefdevol en in staat om vaagheid concreet te maken.

Ze is conceptueel denkend en kan inzicht bieden in het effect van communicatieve keuzes. Ze wordt door collega’s en klanten omschreven als oprecht geïnteresseerd en enthousiast, in staat om inspiratie om te zetten in vorm, toegewijd, passievol, verantwoordelijk en houd zich aan de gestelde regels/kaders. Communicatief in staat om in gesprek te gaan over de gevolgen van het maken van visuele keuzes.

Ervaring